AUTOŠKOLA
Autoškola SABÍNA
...ak ešte NEJAZDÍTE
tak ani NEŽIJETE.
OBSAH VÝCVIKU
Je stanovený legislatívou, kde je určený presný počet vyučovacích hodín teoretického a praktického výcviku, ktoré musí každá autoškola povinne zabezpečiť každému účastníkovi kurzu v plnom rozsahu.

Výcvik skupín sa skladá:

Sk. AM - 32 hod. - teoretická výučba
            - 9  hod.  - praktická výučba
                       
Sk. A1, A2, A - 32 hod. - teoretická výučba
                     - 18 hod. - praktická výučba
                      
Sk. B - 35 hod. - teoretická výučba
         - 41 hod. - praktická výučba
                       
Sk. A+B - 39 hod. - teoretická výučba
              - 59 hod. - praktická výučba

Dĺžka jednej vyučovacej hodiny je 45 min.
Tvorba web stránok
Copyright © 2010 autoskolasabina.sk  |
tvorba web stránok
OBSAH SKÚŠKY
Žiak sa dostaví na skúšku ráno vypočinutý, v dobrej psychickej a fyzickej kondícii.

Musí mať so sebou preukaz totožnosti a kolok v správnej hodnote.

Skúška začína príchodom príslušníka policajného
zboru, ktorý si skontroluje totožnosť žiakov a priložené potrebné doklady. Žiaci budú oboznámení s priebehom skúšky a tým, čo od nich bude skúšobný komisár vyžadovať.

Skúška sa začína testom z pravidiel cestnej premávky, na ktorú majú čas 20 min. Test musí byť napísaný na min. počet 50 bodov. Ak je napísaný na menej ako 50 bodov, v ďalšej skúške žiak nepokračuje.

Po vyhodnotení testov skúška pokračuje na autocvičisku a po jej úspešnom zvládnutí pokračuje žiak v skúške v cestnej premávke. Praktická jazda v cestnej premávke musí byť bezpečná, plynulá a samostatná. Samostatná znamená, že musíte jazdu zvládnuť bez akejkoľvek pomoci inštruktora, ktorý vám nesmie zasiahnuť do vedenia vozidla. Plynulosť jazdy spočíva v správnom prispôsobení rýchlosti jazdy , riešení dopravných situácií, v časnom dávaní znamení o zmene  smeru  jazdy a správnom reagovaní na meniacu sa situáciu v cestnej premávke. Bezpečnosť jazdy spočíva v tom, aby sme nevyvolávali rizikové situácie, predvídali a neohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky, napr. dostatočný odstup od cyklistov, chodcov, stojacich vozidiel.
......dohodou
......dohodou
......dohodou
......dohodou
......dohodou
......dohodou
......dohodou
......dohodou
......dohodou
......dohodou
CENNÍK
Základný výcvik :
Správne poplatky :
................................. 16,50€
.......................................33€
................................. 49,50€
................................... 6,50€
autoskola autoskola
autoskola autoskola
autoskola autoskola
autoskola autoskola
autoskola autoskola
- Kolok na AM, A1, A2, A
- Kolok na B
- Kolok na A+B
- Kolok na vystavenie VP 
- Malý motocykel AM
- Motocykel A1
- Motocykel A2
- Motocykel A
- Osobný automobil B
- Rozšírenie skupín VO
- Osobný automobil + motocykel
- Osobitný výcvik A2, A
- Osobitná skúška A2, A
- Doškoľovací kurz vodičov AM, A1, A2, A, B