JISCD

Jednotný informačný systém v cestnej doprave

Žiadateľ sa zaraďuje do kurzu na základe vyplnenej žiadosti potvrdenej všeobecným lekárom. Týmto žiadateľ poskytuje autoškole svoje osobné údaje plus mobilný kontakt a e-mailovú adresu. Výcvik v autoškolách sa eviduje v elektronickej forme to znamená, že všetky pravdivé údaje zo žiadosti , hlavne e-mailová adresa žiadateľa musí byť správne zadaná do systému JISCD, až na základe toho žadateľovi prídu prihlasovacie údaje od odosielateľa NOREPLY ešte pred zahájením kurzu.

Po prihlásení si vie každý žiak pravidelne kontrolovať priebeh svojho kurzu od samotného začiatku, až po ukončenie kurzu. Sú tam presné informácie pre účastníka na akúkoľvek skupinu vodičského oprávnenia – presný počet predpísaných hodín teórie, praktickej údržby a jázd.

Týka sa to:

  • Teória výcviku – pri každej odučenej hodine teórie je zobrazený dátum, čas, meno inštruktora
  • Praktický výcvik – pri každej absolvovanej jazde je zobrazený dátum, čas jazdy od-do, meno inštruktora a vozidlo na ktorom sa uskutočnila jazda
  • Praktická údržba – je zobrazený dátum, čas a meno inštruktora